ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar) anunță începerea proiectului „Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”

Proiectul „SETTING” este finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de  dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de  competență, în special a celor de interes european, apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016,  tip proiect RO-ESFRI-ERIC.

Beneficiarii proiectului:

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP
 • Universitatea Tehnică de Construcții București – UTCB
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar

Obiectiv general:
Consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu prin:

 • asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile disponibile la nivel național şi internațional,
 • coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări, să genereze noi produse pe baza acestora
 • dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date.

Obiective specifice:

 1. Crearea la nivel național a unei platforme de cercetare scalabilă, care să reprezinte un pas înainte în creșterea capacității comunității științifice de a răspunde la probleme științifice fundamentale precum și socio-economice din domeniul geo-hazardelor și geo-resurselor.
 2. Sprijinirea și susținerea implicării organizațiilor din România la programele UE (inclusiv EPOS ERIC – Infrastructura Europeană de Cercetare destinată Sistemului European de Observare a Plăcilor tectonice, în cadrul căreia România este membru) și crearea de noi oportunități de colaborare cu instituții de prestigiu prin sporirea capacităților și expertizei științifice.
 3. Creșterea competitivității în industrie și economie prin facilitarea accesului la date și produse de cercetare și înlăturarea barierelor tehnologice în utilizarea acestora.

Rezultate prevăzute:

 1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).
 2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizate pentru nevoile utilizatorilor.
 3. O bază de metadate în care sunt descrise în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

Valoarea totală:
4.484.829,06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.943.497,65 lei (3.154.798,12 lei din FEDR și 788.699,53 lei din bugetul național de stat).

Perioada de implementare: 30 luni, respectiv 15.01.2021-30.06.2023

Codul MySMIS: 108206

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP
 • Telefon/Fax: 0214050670 / 0214050673
 • Str. Călugăreni nr. 12, oraş Măgurele, judeţul Ilfov, cod poştal 077125 
 • Dragoș Tătaru (Manager de proiect)

Comunicatul de presă poate fi găsit și pe site-ul oficial INFP.