Obiective

Obiective generale

Asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile în domeniul Științelor Pământului, disponibile la nivel național şi internațional.

Dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date.

Coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora.

Obiective specifice

1. Crearea la nivel național a unei platforme de cercetare scalabile care să reprezinte un pas înainte în creşterea capacităţii comunității știintifice de a răspunde la probleme științifice fundamentale precum și socio-economice din domeniul geo-hazardelor și geo-resurselor, prin:

  • implementarea de servicii tematice pentru diverse comunitati stiintifice si non-stiintifice;
  • dezvoltarea cadrului IT integrator care sa asigure managementul datelor si interoperabilitatea serviciilor propuse;
  • crearea unui cadru legal de coordonare stiintifica, tehnica si financiara a infrastructurii si serviciilor distribuite;
  • armonizarea cu prioritatile si strategiile nationale si europene.

2. Sprijinirea și susținerea implicării organizațiilor din România la programele UE și crearea de noi oportunități de colaborare cu instituții de prestigiu prin sporirea capacităților și expertizei științifice.

3. Creșterea competitivității în industrie și economie prin facilitarea accesului la date și produse de cercetare și înlăturarea barierelor tehnologice în utilizarea acestora.